1,5 gradersmålet?

Vilken förändring krävs i stort om vi ska klara 1,5 gradersmålet?

Kommentarer

  • Tumregeln lyder: halvera utsläppen varje årtionde. På så sätt kan de globala utsläppen minska från cirka 40 miljarder ton koldioxid per år 2020, till 20 miljarder ton 2030, för att ytterligare halveras till 10 miljarder ton 2040 och nå ned till 5 miljarder ton 2050.
    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.