Till senaste kommentaren

Är elbil miljövänligt om man räknar med alla steg?(tillverkning och skrotning)

Är elbil miljövänligt?

Kommentarer

 • Hej Gustav,

  Tack för din fråga! 🌎

  För att minska vår klimatpåverkan måste vi åka mindre med bil, men också gå över till små och effektiva fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Tekniken finns redan här och den utvecklas hela tiden.

  El som produceras i Norden har betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel, men är ännu inte helt klimatneutral. Politiker, företag, men också privatpersoner behöver ta rätt beslut mot en 100 procent förnybar nordisk elmix. Samtidigt måste vi alla satsa på elfordon. Då finns goda förutsättningar att inom en tioårsperiod komma ner till mycket låga utsläpp från personbilarna. Men elen är ännu inte är helt förnybar och tillverkningen av bilar, inte minst elbilar, är mycket resurskrävande och ger stora klimatutsläpp. Därför är det viktigt att för varje resa välja det alternativ som ger minst utsläpp, snarare än att lita på att elbilen är fossilfri.

  Läs mer om detta på vår hemsida HÄR 🌎
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.