Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad anser WWF om djurparker?

Vad är era åsikter gällande djurparker som t ex Kolmården? 😀

Anonym Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga.

  I Sverige finns det flera djurparker som har mycket seriösa projekt för att hjälpa utrotningshotade arter – som exempelvis uppfödning, där individer sedan kan släppas ut i det fria för att förstärka den vilda populationen i Sverige.

  Svenska djurparker driver även projekt i samarbete med WWF för att rädda vilda populationer, som den sibiriska tigern. Här handlar det om att skapa förutsättningar för tigrarna att överleva ute i naturen där tjuvjakt och förstöring av livsmiljöerna är de stora problemen.

  WWF anser att det är viktigt att berörda myndigheter inspekterar de svenska djurparkerna regelbundet för att kontrollera att lagar och förordningar följs.

  Med vänlig hälsning
  Ulrika

  Ulrika Givarservice
 • Tack så jättemycket för svar!

  Anonym
 • Vilka djurparker är seriösa i Sverige? Vilka föder upp för att sen släppa dom fria?
  Gitte Persson
 • Hej Gitte

  Hej, tack för ditt mail!

  WWF tycker att djur hör hemma i sina naturliga habitat och i den bästa av världar skulle djurparker inte behövas. Men verkligheten ser annorlunda ut och för en del hotade arter kan djurparksbevarande vara viktigt för deras framtida existens.
  Majoriteten djurparker och akvarium i Sverige arbetar med fokus på bevarandearbete – det handlar då både om att bevara friska, långsiktigt fungerande populationer av olika arter men samtidigt jobba med god djurvård för varje djurindivid och att utbilda djurparksbesökare.

  Djurparkens roll och arbete har under de senaste 40-50 åren förändrats, utvecklats och förbättras. Självklart kan djurparkerna aldrig leva upp till den värld och vardag som djuren skulle möta i det vilda. Att ställa om en djurparksbransch tar dessutom lång tid, särskilt som det är dyrt och tar tid att tex bygga om djuranläggningar.
  Här i Sverige är ett tjugotal djurparker/akvarium medlemmar i Svenska Djurparksföreningen och många av dessa djurparker är även medlemmar i europeisk och globala djurparksföreningar. De ska då följa föreningarnas etiska regler för tex djurhållning, flytt av djur osv. Mer information finns på respektive förenings hemsida:
  Svenska Djurparksföreningen (SDF) http://svenska-djurparksforeningen.nu/ 
  Europeiska Djurparksföreningen (EAZA) https://www.eaza.net/ 
  Globala Djurparksföreningen (WAZA) http://www.waza.org/en/site/home
   
  Varje djurpark behöver tillstånd/godkännande från Länsstyrelsen innan de får tas i bruk. Djurparker som har hotade djurarter behöver dessutom särskilda tillstånd.
  De som arbetar med djurhållningen ska ha lämplig utbildning. Det ska finnas en veterinär och en zoolog på (eller knuten till) varje djurpark.
  Djuren som lever i djurparken ska kunna bete sig naturligt, de ska inte kunna skada sig själva eller andra (djur/människor). För varje art/djurgrupp finns därför regler för bland annat storlek och utformning av anläggningar. Djuren ska ses till minst en gång om dagen. Inom djurparksorganisationerna finns också etiska regler och skötselråd för de djurarter som ingår i bevarandeprojekt.

  De allra flesta djur som lever i en djurpark är födda där – eller i någon annan djurpark. Det kan hända att djurungar omhändertas, om deras mammor dött i det vilda. Om det gäller djurungar i Sverige, så ska Naturvårdsverket ge djurparken tillstånd att rehabilitera djuret – ibland kan djuret släppas tillbaka ut men ibland får djuret stanna kvar i djurparken.

  Många arter ingår även i bevarandeprojekt. Det betyder kortfattat att populationen/arten de tillhör förvaltas av en koordinator, som ser till att populationen hålls frisk och hållbar över lång tid framåt. Det är till exempel därför som djurindivider ibland flyttar, för att bilda par eller grupper på andra djurparker.
  När det handlar om att föda upp djur för att släppa ut dem i naturen så ser detta olika ut beroende på vilken djurpark och framförallt vilken art det handlar om. Här i Sverige föder till exempel Nordens Ark upp djur som sedan släppts eller släpps ut i Sverige (grönfläckig padda, vitryggig hackspett m.fl.) och ibland även utanför Sverige (tex europeisk vildkatt och lodjur). För många arter som ingår i djurparkernas bevarandeprojekt så kan det vara planerat att släppa ut dem långt fram i tiden – och då är det extremt viktigt att djurparkerna är med och förvaltar sådana populationer med noggrannhet och försiktighet. Bevarandearbete är ofta ett projekt som sker över väldigt lång tid.

  På SDF:s hemsida kan du hitta detaljerad information om vilka bevarandeprojekt som pågår här i Sverige (vilka arter som föds upp och släpps ut tex).

  Tack för ditt stöd och engagemang.

  Vänligen Therese
  Therese Givarservice
 • Hej! Jag håller på med en argumenterande text i svenskan om djur i fångenskap. Har ni några bra argument för och emot djur i fångenskap? Tycker ni det är bra att ha djuren i fångenskap eller är ni emot det? Jag är emot det men alla kan tycka olika:) Har ni någon bra hemsidor där jag kan hitta fakta om djur i fångenskap?


  Camilla B
 • Hej,
  Det finns självklart både positiva och negativa aspekter av djurparker. De flesta av våra djurparker idag är ju vinstdrivande verksamheter som försöker locka besökare, samtidigt som de flesta i Sverige bedriver en seriös verksamhet som är inriktad på att bevara hotade arter och även lära barn och unga om djur.

  Det är viktigt att lyfta djurparkernas utbildande roll. Många av oss har aldrig sett djur som älg eller björn i det vilda i Sverige. Då kan djurparken fungera som en mötesplats där vi kan lära oss om och lära känna vilda djur, och på så sätt skapa ett band till dem. Det leder förhoppningsvis till att folk vill skydda djurens livsområden i Sverige, till exempel genom nationalparker.
  Självklart är det viktigt att kolla upp att djurparken bedriver en seriös verksamhet och månar om djurens bästa innan man väljer att besöka den.

  Det finns några  svenska hemsidor om djur i fångenskap tex. https://www.worldanimalprotection.se/vart-arbete/vilda-djur 
   Du kan ju också  göra en sökning på nätet så hittar du säkert några bra hemsidor som skriver om djur i fångenskap.

  Tack för ditt engagemang och stöd!
  Med vänlig hälsning
  Ulrika, Givarservice
  Ulrika Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.