Befolkning

Vad gör WWF åt befolkningsfrågan?

Kommentarer

  • WWF arbetar indirekt med befolkningsfrågan i och med att vi arbetar med mänskliga rättigheter, jämställdhet och fattigdomsbekämpning i relation till vårt naturvårdsarbete. Det är viktigt att arbeta med människors attityder och beteenden för att kunna skydda naturen. På samma sätt har människorättsorganisationer i ökande grad börjat arbeta även med miljöfrågor, för att kunna nå sina mål. Frågorna är sammanlänkade och resultaten befruktar varandra, vilket bekräftas av FN:s och världens 17 nya hållbarhetsmål, se www.globalamalen.se. (Mer om vårt arbete: www.wwf.se/manniska-och-natur.)
    WWFs arbete påverkar befolkningstillväxten på lång sikt genom att det stärker kvinnors egenmakt på olika sätt, till exempel genom stöd till försörjning och utbildning i sexuella rättigheter och hälsa samt familjeplanering. När familjer har kunskap och metoder för att skydda sig, och när allt fler barn överlever, så föds färre barn per kvinna. Sådan utveckling kan gå fort och tvärtemot vad många tror har nativiteten minskat avsevärt i de flesta andra folkrika länder. Det är bara det att det tar tid innan denna minskning märks på den totala befolkningsökningen.  Kolla gärna gapminder.org för att få uppdatering i denna fråga.
    Ulrika
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.