Bestrålade livsmedel

Kan du ge svar på om man i Sverige säljer matvaror som är bestrålade, till exempel kryddor, grönsaker eller andra matvaror? Är det verkligen tillåtet och i så fall vad har de strålats med och vilka konsekvenser får det för oss?

Kommentarer

  • Om man läser om bestrålning av livsmedel på Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Radioaktivitet-och-bestralning/Bestralning-av-livsmedel/) kan man läsa följande: ”Bestrålning är en industriell behandling av livsmedel med joniserande (energirik) strålning för att döda icke önskvärda insekter, parasiter och bakterier. Metoden kan användas för att döda mikroorganismer (till exempel salmonella och listeria) i till exempel vissa kryddor, kött- och fiskprodukter eller för att förhindra groddbildning hos potatis och lök eller fördröja övermognad hos vissa frukter”. I Sverige är det tillåtet att bestråla kryddor sedan 1997 och livsmedel som är bestrålade ska märkas med ”bestrålad” eller ”behandlad med joniserande strålning”. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, och Internationella atomenergiorganet (IAEA) är bestrålade livsmedel inte farliga att äta.

    Hälsningar Ola Jennersten
    Expert, Biologisk mångfald

    Therese Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.