Biologisk mångfald förklaring

Vad är biologisk mångfald?
WWF

Kommentarer

  • Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av växter och djur i vår natur. Det betyder också att det finns variation inom arterna. Det är viktigt för att arten ska kunna anpassa sig och leva vidare om miljön förändras. Biologisk mångfald betyder också att det finns många olika naturtyper. Mångfalden är viktig på hela vår jord.

    Läs gärna mer om biologisk mångfald HÄR.🌎
    Elin Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.