Budskapet i LPR 2022?

Vad är budskapet i Livning Planet Report 2022?

Kommentarer

 • Årets, 2022, rapport visar att storleken på världens populationer av ryggradsdjur, som fåglar, fiskar och däggdjur, har i genomsnitt minskat med 69% sen 1970.

  Vi förlorar idag djurlivet i en takt som gör att forskarna tror att vi är på väg in i det sjätte massutdöendet – det senaste var när dinosaurierna dog ut för cirka 65 miljoner år sedan. Skillnaden är att det massutdöende vi riskerar att vara på väg in i är orsakat av mänsklig aktivitet.

  I de tropiska regionerna minskar de studerade populationerna i en häpnadsväckande takt. Det är mycket oroande eftersom dessa geografiska områden innehåller några av de områdena med högst biologisk mångfald i världen.

  Livet på vår planet är hotad. Det är en kris med dubbla orsaker – dels de ökade klimatförändringarna, dels den snabba förlusten av biologisk mångfald. Det är två sidor av samma mynt som båda orsakas av vårt ohållbara sätt att hantera planetens resurser. Vi måste hantera dessa kriser gemensamt. Samtidigt måste vi ta hänsyn till andra utmaningar som fattigdomsbekämpning, säkrad livsmedels- och vattenförsörjning, god hälsa för alla och en mer rättvis värld.

  Vi måste hitta vägar till en framtid där människor och natur kan leva i harmoni. För att uppnå detta behöver vi systemomfattande förändringar, exempelvis hur vi producerar och konsumerar, tekniken vi använder, maten vi äter, och våra ekonomiska, politiska och finansiella system. Och i grunden en förändring av normer och värderingar, i beslutsfattandet och i det dagliga livet.

  Kurvorna går åt fel håll. Men loppet är inte kört, det finns lösningar. Världens beslutsfattare måste agera kraftfullt. WWF vill se brådskande åtgärder för att stoppa och vända trenden för den biologiska mångfalden fram till 2030. Detta behöver ske genom ökade naturvårdsinsatser (så som att skydda och restaurera natur) i kombination med att ta itu med drivkrafterna bakom (själva grundorsakerna till) förlusten av biologisk mångfald, inte minst ställa om till en hållbar produktion och konsumtion.

  Läs gärna mer om Living Planet Report 2022 - HÄR! 🌍

  HÄR har vi skrivit om hur vi kan lösa krisen!🌍
  Beatrice Insamling & Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.