Earth Hour och Matkalkylatorn

Vad är WWfs Matkalkylator?
WWF

Kommentarer

 • Eftersom maten står för en stor del av våra klimatutsläpp har WWF tagit fram en digital matkalkylator, baserad på forskning från Chalmers. Den ska hjälpa oss att se hur maten påverkar klimatet och hur vi kan äta bättre för att minska utsläppen.
  Man kan enkelt knappa in vad man tänkt äta till middag genom att dra i olika reglage i kalkylatorn; ett för kött, ett annat för baljväxter och ett tredje för grönsaker.

  Målet är att måltiden inte ska överstiga 0,5 kg koldioxidekvivalenter, Co2e. Det är ett mått på utsläppen av växthusgaser baserat på deras bidrag till växthuseffekten.

  Om måltiden man knappar in i Matkalkylatorn innehåller en större biff, ris och gräddsås kommer den definitivt att visa rött. Om man däremot äter en måltid med mycket baljväxter och grönsaker kommer den troligtvis att visa grönt. Då har man klarat målet 0,5 kg koldioxidekvivalenter per måltid.

  Matkalkylatorn finns här
  Du får gärna läsa mer om planetvänlig mat här!
  Rebecka Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.