Till senaste kommentaren

Effekter i Arktis av ett varmare klimat

Vilka effekter ser vi i Arktis av ett varmare klimat?

Kommentarer

  • Havsisens utbredning sommartid har redan minskat med runt 40 procent sedan 1978. Även snötäcket har minskat med 40 procent. Försurningen av haven har ökat kraftigt. Det har blivit ökad avrinning från floderna med sötvatten och slam ut i haven, glaciärer smälter av med ökad mängd sötvatten i haven som följd och trädgränsen går högre upp på tundran.

    Varmare temperatur och vinterregn ökar och när snötäcket minskar, förlorar många växter och djur skyddet från iskalla vindar, kyla och predatorer, t ex ugglor och rävar. Att snön försvinner påverkar den biologiska mångfalden enormt mycket– troligen mer än sommarens ökade temperatur. Även havet ökar i temperatur.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.