Ekosystem

Vad är ekosystem?

Kommentarer

  • Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. 
    Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen. Solens energiflöde via gröna växter till djur hänger ihop i näringskedjor. Vi människor är beroende av ekosystemen och deras ekosystemtjänster. Saker som kan störa eller förstöra balansen i ett ekosystem är till exempel skogseld, miljöförstöring, förändringar i klimatet eller att en art minskar eller försvinner.
    Ulrika
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.