Ekosystemtjänster

Vad är ekosystemtjänster?

Kommentarer

  • Naturens ekosystem förser oss människor med en rad så kallade ekosystemtjänster. Det är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår överlevnad och livskvalitet. Några exempel är träråvara, pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser.

    Läs gärna mer om Ekosystemtjänster och städer här!🌎
    Rebecka Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.