Fisk och klimatpåverkan?

Hur har klimatpåverkan för fisk räknats ut?

Kommentarer

  • Beräkningarna har gjorts baserat på livscykelanalyser vilket innebär att man tittat på utsläpp längs hela kedjan. För odlad fisk innebär det exempelvis utsläpp från fodertillverkningen, fiskodlingen, förvaring, förädling och transport.

    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.