Fisk och klimatpåverkan?

Hur har klimatpåverkan för fisk räknats ut?
WWF

Kommentarer

  • Beräkningarna har gjorts baserat på livscykelanalyser vilket innebär att man tittat på utsläpp längs hela kedjan. För odlad fisk innebär det exempelvis utsläpp från fodertillverkningen, fiskodlingen, förvaring, förädling och transport.

    Läs mer om hållbara matvanor HÄR 🌍

    WWF har utformat guider för att underlätta att äta bra och planetvänligt:
    Beatrice Kommunikation
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.