Flygets klimatpåverkan


Varför är det så mycket prat om flygets klimatpåverkan, det står bara för en pyttedel av alla utsläpp?

Kommentarer

  • Ibland blir det för mycket fokus på flyget och man tror att detta är den enda eller i alla fall viktigaste klimatfrågan. Det är en viktig fråga bland flera. Det som är oroväckande är att trenden pekar på att flygandet kommer att öka kraftigt om ingenting görs.

    Såhär ligger det till med flygets utsläpp:
    De globala utsläppen av koldioxid från flyget är 2-2,5 % av de globala utsläppen. Den så kallade höghöjdseffekten gör dock att klimatpåverkan från flygutsläppen blir ungefär dubbelt så stor som koldioxidutsläppen ensamt. Slutsats: flyget står för ca 4-5 % med höghöjdseffekterna.

    Dessutom växer flygandet, medan andra branschers utsläpp har planat ut eller positivt nog faktiskt har börjat minska. Fortsätter nuvarande trender kan flyget om ett par decennier vara den sektor som står för störst andel av de globala utsläppen.
    Vi svenskar flyger 5-7 gånger mer än den globala genomsnittsmedborgaren. Skulle alla flyga som vi svenskar idag skulle flyget stå för 25 % av de globala utsläppen.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.