Flygets klimatpåverkan


Varför är det så mycket prat om flygets klimatpåverkan, det står bara för en pyttedel av alla utsläpp?

Kommentarer

 • Ibland blir det för mycket fokus på flyget och man tror att detta är den enda eller i alla fall viktigaste klimatfrågan. Det är en viktig fråga bland flera. Det som är oroväckande är att trenden pekar på att flygandet kommer att öka kraftigt om ingenting görs.

  Såhär ligger det till med flygets utsläpp:
  De globala utsläppen av koldioxid från flyget är 2-2,5 % av de globala utsläppen. Den så kallade höghöjdseffekten gör dock att klimatpåverkan från flygutsläppen blir ungefär dubbelt så stor som koldioxidutsläppen ensamt. Slutsats: flyget står för ca 4-5 % med höghöjdseffekterna.

  Dessutom växer flygandet, medan andra branschers utsläpp har planat ut eller positivt nog faktiskt har börjat minska. Fortsätter nuvarande trender kan flyget om ett par decennier vara den sektor som står för störst andel av de globala utsläppen. Vi svenskar flyger 5-7 gånger mer än den globala genomsnittsmedborgaren. Skulle alla flyga som vi svenskar idag skulle flyget stå för 25 % av de globala utsläppen.

  Enligt Naturvårdsverket och beräkningarna från Chalmers var den uppskattade totala klimatpåverkan från svenskarnas flygresor var cirka 10 miljoner ton CO2ekv inklusive höghöjdseffekten. Det är lika mycket utsläpp som för hela personbilstrafiken i Sverige. Enligt forskare på Chalmers riskerar utsläppen från flyget att bli större än Sveriges totala officiella utsläpp redan år 2040 om inte effektiva klimatstyrmedel införs för flyget. Även om utsläpp från inrikes flyg inte ingår i svenska klimatmålen en jämförelse kan vara att Sveriges så kallad territoriella utsläpp år 2021 var 48 miljoner ton CO2ekv.
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.