Till senaste kommentaren

Flyttfåglar och klimatförändring

Jag och mina döttrar undrar om klimatförändringarna påverkar flyttfåglarnas beteende. Styrs deras flytt av värmen eller av ljuset?

Kommentarer

  • Man brukar skilja på så kallade datumflyttare och väderflyttare. Datumflyttare är de som flyttar så långt bort att de omöjligt kan veta hur det ser ut här hemma på deras häckningsplatser under vintern. De kommer mer eller mindre samma datum och flyttar på motsvarande sätt och där är sannolikt ljuset/dagslängden av stor betydelse. För dem som så att säga drar sig undan det kalla vädret och kan stanna väldigt länge om det är en varm vinter – jag hade sångsvan i bäcken utanför huset ända in i januari i år! – är vädret viktigt. På våren brukar miljontals starar, lärkor, tofsvipor, gäss och svanar ligga och vänta på att våren sakta ska krypa upp genom det avlånga Sverige. Här har klimatförändringen stor betydelse. Ett av de senaste rönen om fågelflyttning är att det går fortare för fåglar att flytta till häckningsplatserna på våren än tillbaka till värmen på hösten. Konkurrens om de bästa häckplatserna har visat sig vara förklaringen!🐦

    Hälsningar Ola Jennersten
    Expert, Biologisk mångfald

    Elin Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.