Vattenkraft och miljö

Sjöar, dammar och myrmark filtrerar vattnet på väg till havet, nu pågår en intensiv kampanj för avveckling av kraftverk samt rivning av dammar och tömning av sjöar, av Älvräddarna . Dom hävdar att vattnet skall gå fritt rakt ut i havet, detta måste väl förorena när man hävdar att det handlar om mellan 500 till 1000 verk och dammar.

Kommentarer

 • Hej Bernt,

  Här kommer svar från Lennart Gladh:

  Både WWF och Älvräddarna anser att vattenkraften måste ta miljöhänsyn liksom all annan produktionsverksamhet.

  Det kommer att betyda att man river dammar för småskalig vattenkraft som saknar betydelse för Sveriges energiproduktion (inklusive balans och reglerkraft). För de nationellt stora älvarna (framför allt Norrlandsälvarna) kommer rivning inte att vara aktuellt förrän vi har nya energisystem, där kommer åtgärder som fiskvägar och annat att skapas. Allt rinnande vatten hamnar ju förr eller senare i sjöar och slutligen i havet (om det inte avdunstar). Det är den naturliga vattencykeln. Vid höga flöden transporteras de ämnen som samlats i vattnet eller i sedimenten ut. Även stora norrländska kraftverksdammar är ibland mer eller mindre torrlagda och i den småskaliga vattenkraften går vattnet rakt igenom - dvs det finns inte regleringsförmåga som i de stora. Är det lite vatten så går lite vatten igenom, kommer det mycket vatten går mycket igenom eller rinner t o m över dammkanten.

  I skog och jordbruksmark har det skett mycket storskalig dikning av landskapet. Våtmarker har dikats ut, sjöar har sänkts. De mycket betydelsefulla s k svämplan som funnits vid mer eller mindre alla vattendrag är borta och ofta bebyggda vilket skapar översvämningar. Allt detta gjordes naturligtvis i bästa välmening för att producera mat och mer skog men det har haft ett pris.

  MVH Lennart Gladh, WWF

  Tove

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.