Till senaste kommentaren

Fossildrivna bilar och drivmedel förbud?

Hur kan ni vilja förbjuda fossildrivna bilar och drivmedel innan det finns en lösning för oss som bor och jobbar på landsbygden?
WWF

Kommentarer

  • Självklart måste framtida lösningar ta hänsyn till skillnader mellan stad och landsbygd. WWF vill ha en levande landsbygd och transportlösningar på landsbygden behöver förstås se annorlunda ut än i städer, där man i större utsträckning kan gå över till andra färdsätt än bilen.

    Vi tror på elektrifiering av bilarna som rätt väg att gå och el har vi tillgång till nästan överallt i Sverige (även på landsbygden). En förutsättning för att elektrifieringen ska bli bra är en hållbar produktion och återvinning av batterierna. Bilar som drivs på fossila bränslen kan aldrig bli bra för klimatet, men elfordon där batterier återvinns, produceras med förnybar energi och med bra arbetsförhållanden kan bli bra på flera sätt: energieffektivt, genom minskade utsläpp (av kväveoxider, sot, kolmonoxid), minskat buller och även minskad klimatpåverkan.

    Läs gärna mer om Bilen.🌎
    Elin Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.