Gåvor

Hej!
Hur mycket av min gåva går direkt till WWF:s arbete, d.v.s går en stor summa till administrativt arbete o.s.v.?

Kommentarer

 • Hej Frida

  Se länk till vår Årsredovisning. https://www.wwf.se/dokument/arsredovisning-2019/

  Under Not 4 på sidan 32 i årsredovisningen kan du läsa mer om löner, andra ersättningar och sociala kostnader.

  WWF Sverige har 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt och redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av intäkterna användas till ändamålet. År 2020 gick 81 procent av intäkterna till ändamålen och 12 procent till insamlings- och administrationskostnader. Anledningen till att det inte summerar till 100 procent är att WWF fick stora testamentesintäkter som kommer att användas under flera år. Av de totala intäkterna användes endast 12 procent till insamlings- och administrationskostnader.

  WWF Sverige tillhör Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII), som är insamlingsorganisationernas eget branschorgan. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling.

  Läs gärna mer om hur pengarna används här.

  Tack för ditt engagemang.🌎
  Rebecka Givarservice
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.