Till senaste kommentaren

Grunden till klimat & mångfaldshoten


Angående programmet i SVT2 Forum om WWF:s rapport  "Hur mår Jorden".
Man tog upp att Naturens mångfald är hotad och att det är ett lika stort
hot mot människan som Klimathotet. Varför tar man inte samtidigt upp problemet
som utgör grunden för båda dessa problem, nämligen jordens överbefolkning!! Skall man ha någon möjlighet att lösa båda problemen ovan, måste man också begränsa överbefolkningen.


Kommentarer

 • Hej,

  Befolkningstrycket är en faktor som också måste hanteras om utvecklingen ska kunna bli hållbar, WWF har också tagit upp detta i Living Planet Report.
  Följ länken nedan för WWF Living Planet Report 2018.
   ekologiska-fotavtryck/living-planet-report

  Befolkningsstorleken är en faktor som påverkar våra globala fotavtryck. Men det är viktigt att komma ihåg att trycket från människorna på ekosystemen bestäms inte bara av hur många vi är. Det beror också på hur vi konsumerar och hur produktionen ser ut.  
  Det har stor betydelse om vi i länder med stora fotavtryck minskar dem, så att alla kan få del av jordens resurser på ett hållbart sätt. På www.gapminder.se finns mer information och uppdateringar kring frågor som är viktiga för en hållbar utveckling.

   Just den höga materiella konsumtionen per capita gör att ett svenskt barn just nu motsvarar samma tryck på de globala resurserna som ca sex indiska barn. Och tvärtemot vad många har nativiteten minskat avsevärt i Indien och de flesta andra folkrika länder. Det är bara det att det tar tid innan denna minskning märks på den totala befolkningsökningen. Kolla gärna sajten gapminder för att få uppdatering i denna fråga.

  Med vänlig hälsning
  Ulrika, Givarservice.
  Ulrika
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.