Till senaste kommentaren

Hur är WWFs organisation uppbyggd?

Hur är WWFs organisation uppbyggd?

WWF

Kommentarer

 • WWF är ett internationellt nätverk som består av lokala WWF-organisationer runtom i världen. Världsnaturfonden WWF i Sverige är en av dem. Nätverket samordnas av det internationella kontoret, WWF International, som finns i schweiziska Gland. I Sverige har WWF ett kansli, en styrelse och ett förtroenderåd. Kansliet, som är inhyst i Ulriksdals slott, leds av en generalsekreterare som under sig har en ledningsgrupp som består av  biträdande generalsekreterare och alla avdelningschefer. 


  Läs gärna mer om oss HÄR.🌎

  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Är WWF en stiftelse?
  Varför har ni ett slott som säte? Dyrt?
  Bokföringen, hur kan jag hitta den?

 • Hej Margareta,
  Det stämmer att WWF är en stiftelse.


  Stiftelsen har ett Förtroenderåd som utgörs av ca 50 personer, där HM Konungen var ordförande fram till Juni 2022. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter. Resterande ledamöter är utsedda på personliga meriter. Förtroenderådets uppgift är bland annat att rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse ledamöter i stiftelsens styrelse. Styrelsen har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten. Styrelsens ordförande är sedan 2021 Annika Helker Lundström. Generalsekreteraren ansvarar för kansliets verksamhet och det löpande arbetet. Posten innehas från 2021 av Gustaf Lind. Läs gärna mer om detta HÄR


  Att WWF kansliet är inhyst i slottslokaler är en lösning som inte är dyr. Vi blev erbjudna dessa lokaler på 80- talet då de stod tomma och vårat kontor låg långt utanför stan. Vi har här en förmånligare hyra jämfört med moderna lokaler.


  Du kan läsa mer om hur pengarna används HÄR.

  Tack för ditt engagemang!🌎

  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Vad har WWF för organisationsmodell? Organisationstyp?

 • Hej Indra,

  Världsnaturfonden WWF är en stiftelse. Enligt våra stadgar ska stiftelsen ha ett förtroenderåd om högst 50 personer, varav hälften ska utgöras av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse som har det juridiska och strategiska ansvaret för verksamheten. HÄR kan du se vilka som är med i förtroenderådet och styrelsen.

  Tack för ditt intresse för vårt arbete!🌎
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.