Till senaste kommentaren

Hur är WWFs organisation uppbyggd?

Hur är WWFs organisation uppbyggd?

Kommentarer

 • WWF är ett internationellt nätverk som består av lokala WWF-organisationer runtom i världen. Världsnaturfonden WWF i Sverige är en av dem. Nätverket samordnas av det internationella kontoret, WWF International, som finns i schweiziska Gland. I Sverige har WWF ett kansli, en styrelse och ett förtroenderåd där H M Konungen är ordförande. Kansliet, som är inhyst i Ulriksdals slott, leds av en generalsekreterare som under sig har en ledningsgrupp som består av naturvårdschef, administrativ chef och marknadschef.

  Therese Givarservice
 • Är WWF en stiftelse?
  Varför har ni ett slott som säte? Dyrt?
  Bokföringen, hur kan jag hitta den?

 • Hej Margareta,
  Det stämmer att WWF är en stiftelse.

  Stiftelsen har ett Förtroenderåd som utgörs av ca 50 personer, där HM Konungen är ordförande. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter. Resterande ledamöter är utsedda på personliga meriter. Förtroenderådets uppgift är bland annat att rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse ledamöter i stiftelsens styrelse. Styrelsen har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten. Styrelsens ordförande är sedan maj 2013 Axel Wenblad.

  Generalsekreteraren ansvarar för kansliets verksamhet och det löpande arbetet. Posten innehas från november 2010 av Håkan Wirtén.
  Läs gärna mer om detta här

  Att WWF kansliet är inhyst i slottslokaler är en lösning som inte är dyr. Vi blev erbjudna dessa lokaler på 80- talet då de stod tomma och vårat kontor låg långt utanför stan. Vi har här en förmånligare hyra jämfört med moderna lokaler.

  Önskar du läsa om vår årsredovisning så kan du göra det här

  Tack för ditt engagemang
  Med vänlig hälsning Ulrika

 • Vad har WWF för organisationsmodell? Organisationstyp?

 • Hej Indra

  Världsnaturfonden WWF är en stiftelse. Enligt våra stadgar ska stiftelsen ha ett förtroenderåd om högst 50 personer, varav hälften ska utgöras av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse som har det juridiska och strategiska ansvaret för verksamheten. Här kan du se vilka som är med i förtroenderådet och styrelsen nu: https://www.wwf.se/om-oss/styrelse-och-fortroenderad/

  Vid sidan om stiftelsen finns ett bolag, Världsnaturfondens AB, som vi använder för att kunna arbeta med företag. Det är helt skilt från stiftelsen och finansieras av våra företagssamarbeten. Läs om våra företagssamarbeten här: www.wwf.se/foretag

  Tack för ditt intresse för vårt arbete!

  Mvh Therese
  Therese Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.