Hur arbetar ni för Östersjön?

Hur arbetar ni för Östersjön?

Kommentarer

 • Hela vårt arbete utgår från att bevara ekosystemen och vi jobbar aktivt både med Havsmiljödirektivet och Ramdirektiv vatten som ju är centralt för att minska övergödningen.

  Det vi har jobbat med är i Sverige bland annat ett projekt tillsammans med Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen för att få bättre förvaltning av skärgården. Det innebär att vi anlägger våtmarker, öppnar igenväxta eller igenlagda fiskvägar (framför allt för gädda som är viktig för kustekosystemet), förstärkande av de biologiska värdena på öarna genom stöd till att bevara det småskaliga jordbruket, skydd av områden samt att vi rapporterar om hoten från olika sektorer mot skärgårdsmiljön.

  Vi stödjer också inom ramen för vårt Östersjöprogram våra kollegor i Baltstaterna och Polen till exempel med att anlägga våtmarker (det finns inte miljöstöd för detta i dessa länder) som modell-/pilotprojekt.

  Vidare har vi under flera år lyft fram goda exempel på jordbrukare som aktivt jobbat med att minska påverkan av näringsämnen från jordbruket. En Baltic Farmer of the year har utsetts av en jury i respektive land varje år och sedan har en regional jury utsett den bäste av dessa till Årets Östersjöbonde.

  Naturligtvis bedriver vi också påverkansarbete i samband med olika Östersjömöten i regionen och vi är även aktiva i HELCOM.

  Du kan läsa mer om vårt arbete för Östersjön här

  Vill du bli Östersjöfadder och hjälpa oss i vårt arbete kan du anmäla här

  Rebecka Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.