Till senaste kommentaren

Hur finansieras WWFs verksamhet?

Hur finansieras WWFs verksamhet?

Kommentarer

  • WWFs verksamhet finansieras till största del av insamlade medel från privatpersoner och allmänhet. Övrig finansiering av verksamheten sker via partnersamarbeten med företag och offentliga bidrag.

    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.