Till senaste kommentaren

Hur har ni beräknat antalet koldioxidekvivalenter för alla livsmedel?

Hur har ni gjort för att räkna ut hur många koldioxidekvivalenter som t.ex. nötkött släpper ut? Har ni enbart räknat ut koldioxidekvivalenterna för själva produktionen av livsmedlet, eller har ni inkluderat transporterna av livsmedlet mellan olika fabriker och affärer och andra utsläppskällor också? Hur gör man om man själv vill räkna ut antalet koldioxidekvivalenter för ett livsmedel? Finns det någon beräkningsmall som man kan utgå från?

Kommentarer

  • Hej,

    Tack för din fråga! Vi har inte beräknat själva, utan använder oss av databaser, framför allt genom forskningsinstitutet RI.SE i Sverige. De har sammanställt livscykelanalyser, och dessa inkluderar transporter i livsmedelskedjan men inte transporten som konsumenten gör från butiken till hemmet. Den fullständiga databasen får bara de som betalar tillgång till, men det finns en del som är öppen här . Sedan vill jag rekommendera vår matkalkylator: matkalkylator där man kan se vad klimatpåverkan blir för en måltid baserad på vanliga ingredienser.

    Lycka till! /Anna R- WWF - Senior expert Hållbar mat
    Rebecka Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.