Till senaste kommentaren

Hur jobbar WWF för att minska övergödningen i Östersjön?

Hur jobbar ni mot övergödning?

Kommentarer

  • Övergödning är Östersjöns största miljöproblem. Varje år släpps 825.000 ton kväve och 30.000 ton fosfor ut i Östersjön via bland annat jordbruk, reningsverk, sjöfart, och industrier.

    För att stoppa övergödningen måste utsläppen till havet minska. Idag är läckaget från jordbruket den största källan av kväve och fosfor men även kommunala och enskilda avlopp, industrier och sjöfart bidrar. Har du ett enskilt avlopp så se till att det fungerar och uppfyller kraven.

    WWF jobbar med för att minska övergödningen i Östersjön på flera sätt, som restaurering av våtmarker, och att minska utsläpp från sjöfart och jordbruksmarker. Vi jobbar också med att stötta lantbrukare att minska sitt näringsläckage, genom tävlingen Årets Östersjöbonde. Läs gärna mer: https://www.wwf.se/hav-och-fiske/ostersjon/overgodning-och-algblomning/
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.