Till senaste kommentaren

Hur jobbar WWF med minskade utsläpp och för klimatet

Hur jobbar WWF för att minska utsläppen? Vad gör WWF för klimatet?  
WWF

Kommentarer

 • WWF arbetar på flera fronter för att minska växthusgasutsläppen och därmed begränsa världens klimatpåverkan. Några exempel:
  Vi arbetar med städer världen över för att få dem att ta större ansvar men även inspirera andra städer att starta nya initiativ. One Planet City Challenge är världens största och längst pågående utmaning i sitt slag. Vi vill lyfta det lokala ledarskapet och hjälpa städer att halvera sina utsläpp de närmaste 10 åren. Vi stöttar kommuner och deras invånare i omställningen till en klimatsäker framtid. Vi hjälper också till att nå ut till viktiga intressenter och att engagera invånarna.
  Läs mer på: http://www.wwf.se/opcc

  • Vi deltar som observatörer på FN:s klimatmöten där vi driver klimatfrågan mot politiker, företag och allmänhet.
  • Vi arbetar med större företag för att minska deras klimatutsläpp (Climate Savers) och med mindre företag som utvecklar klimatsmarta koncept (Climate Solvers).
  • Vi arbetar med att lyfta matfrågans betydelse för klimatet och vi driver frågor kring en hållbar konsumtion och produktion av mat (wwf.se/mat).
  • Vi arbetar med att förändra marknaden genom att bearbeta hela kedjan, från planering av mark- och vattenanvändning till produktion-/resursanvändning, finansiering, handel och konsumtion.
  • Vi informerar beslutsfattare inom politik och näringsliv om hur ekonomiska beslut påverkar klimatet och våra ekologiska fotavtryck.
  • Vi arbetar med utbildning på flera nivåer.
  • Vi utvecklar och genomför klimatanpassningsåtgärder för att skydda människor och ekosystem som utsätts mest av klimatförändringarnas negativa effekter.
  Läs mer om vårt arbete och vår vision här!
  Rebecka Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.