Till senaste kommentaren

Hur kan grödor som besprutas få en grön eller gul bedömning?

Hur kan grödor som besprutas få en grön eller gul bedömning?

Kommentarer

  • Det är flera olika aspekter som bedöms i Vegoguiden– klimat, biologisk mångfald, vatten, och bekämpningsmedel. Vilket ljus som produkten till sist får beror på en sammanvägd bedömning. Så även om många konventionellt odlade grödor får den sämsta bedömningen på just bekämpningsmedel så kan de andra aspekterna som klimatpåverkan eller markanvändning väga upp. Vill du undvika syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel – välj KRAV eller EU-ekologiskt!

    Läs gärna mer om Vegoguiden - HÄR! 🥦
    Beatrice Insamling & Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.