Till senaste kommentaren

Hur kan räkor ha så stora utsläpp? Är det jätteräkor som avses?

Jag förstår inte att räkor har så höga koldioxid ekvivalenter

Kommentarer

 • Hej igen Per,

  Vi har nu fått svar från vår naturvårdsexpert:

  "Räkor fiskas ofta med en så kallad bottentrål. Trålen släpas längs botten vilket skapar friktion och gör att det går åt mycket bränsle. Därför är räkor ett av de mer klimatbelastande livsmedlen från hav.

  En jämförelse kan göras med fisken sill. De simmar i stora stim och fiskas med en annan typ av trål som inte dras längs botten. Eftersom en stor mängd fisk kan tas upp på kort tid, och friktionen mot botten kan undvikas går det åt betydligt mindre mängd fossilt bränsle.

  De så kallade jätteräkorna kan ha ännu högre klimatbelastning, och kan också ge upphov till en rad miljöproblem. Jätteräkorna, eller tropiska räkor/scampi/tigerräkor som de också kallas, finns både som vildfångade och odlade. Bägge varianter är förknippade med miljöproblem. Vildfångade räkor fiskas oftast med trål vilket skadar bottnar, koraller och andra bottenlevande organismer. Räkodlingarna anses utgöra ett av de största hoten mot mangroveskogar och andra känsliga kustmiljöer. Mangroveskogarna huggs ner för att ge plats för odlingar. Det finns dock både MSC och ASC certifierade jätteräkor där åtgärder vidtagits för att minska miljöpåverkan. Exempelvis får ASC-certifierade odlingar inte anläggas i områden med mangrove och odlingarna har även krav på sig att återplantera skog som tidigare skövlats. MSC-certifierade jätteräkor får inte fiskas på känsliga bottnar som kan ta permanent skada från trålningen. WWF rekommenderar ASC och MSC certifierade räkor som bästa val av jätteräkor.🦐

  Läs gärna mer i Fiskguiden".
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.