Till senaste kommentaren

Hur kontrolleras att MSC-märkningen följs?

Jag undrar hur WWF vet att MSC-märkt fisk faktiskt är hållbart? Hur mycket bifångst tillåts för att ett företag ändå får behålla MSC-märkningen? Eller är det ens möjligt att kontrollera hur mycket sådant som sker?
/Undrar en ung man som är oroad för att hållbarthetscertfieringen MSC på fisk inte garanterar hållbart fiske

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  MSC är en internationell certifiering för vildfångad fisk och skaldjur. MSC:s fiskestandard innehåller kriterier som bedömer fiskets påverkan på beståndens status och havsmiljön samt hur pass effektiv fiskeförvaltningen är. Granskning och utvärdering av aktuellt fiske mot MSC:s fiskestandard utförs av ackrediterade och oberoende certifieringsföretag. Det är certifieringsföretagen som debiterar fisket för själva kostnaden för certifieringsprocessen som består av en initial certifiering och återkommande årliga revisioner. Certifieringsprocessen samt utvecklandet av nya respektive uppdateringar av befintliga standarder är en öppen process där intressenter och allmänheten bjuds in till öppna samråd. Om ett fiske ej bedöms uppnå satta kriterier i aktuell standard så blir de ej certifierade. Om ett certifierat fiske ej bedöms upprätthålla, eller bryter mot satta kriterier så blir de av med sitt certifikat.

  MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar. Inom Europa regleras fisket via den gemensamma fiskeripolitiken som bland annat inkluderar landningsskyldigheten, vilket innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

  Tack för ditt engagemang!🐟
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.