Till senaste kommentaren

Hur stor procent av mitt bidrag går till projektet eller ändamålet?

Hur stor del av mitt bidrag går till projektet eller ändamålet?

Kommentarer

  • Ditt bidrag används för att skydda hotade djur, växter och naturområden i Sverige och runt om i världen. 

    WWF Sverige har 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt och redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av intäkterna användas till ändamålet. År 2019 gick 72 procent av intäkterna till ändamålen. Anledningen till att nyckeltalet inte nås är att WWF Sverige under året fick stora testamentesintäkter som kommer att användas under flera år. Av de totala intäkterna användes endast 12 procent till insamlings- och administrationskostnader.

    WWF Sverige tillhör Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII), som är insamlingsorganisationernas eget branschorgan. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling.    Therese Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.