Till senaste kommentaren

Ingen skillnad i svenska och utländska grödors klimatpåverkan, varför inte?

I Vegoguiden märks ingen skillnad i svenska och utländska grödors klimatpåverkan, varför inte?

Kommentarer

  • I de allra flesta fall är det mest avgörande för en grödas klimatpåverkan hur den produceras. Transporten spelar oftast en mindre roll. Det viktigaste är alltså hur odlaren bedriver sin odling.

    I det vetenskapliga underlaget till Vegoguiden framgår det i många fall att svensk produktion kan ha lägre klimatpåverkan, det kan bero både på kortare transporter, en renare elproduktion och bättre odlingsmetoder. Att det inte syns som en egen färg i guiden handlar oftast om att metoden är generell och att flera olika aspekter vägs samman till ett ljus. I text står det istället utskrivet om klimatpåverkan för svenska produkter troligen är lägre.

    Läs gärna mer om Vegoguiden - HÄR! 🥦
    Beatrice Insamling & Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.