Inrikesflygets utsläpp

Hur stor andel av svenskarnas utsläpp står inrikesflyget för?

Kommentarer

  • Vad gäller de nationella utsläppen står inrikes resor för mindre än 5 % av utsläppen från svenskarna flygresor. Över 95 % av utsläppen från svenskarnas resor är från utrikesresor som inte räknas in i den traditionella klimatrapporteringen. Tar man ett konsumtionsbaserat/fotavtrycks-perspektiv på utsläppen som Naturvårdsverket gör i viss statistik, framgår att svenskarnas totala utsläpp från flyget inklusive höghöjdseffekter är över 11 miljoner ton CO2e per år. Att jämföra med de totala utsläppen inom våra gränser på cirka 50 miljoner ton CO2e per år eller våra personbilars utsläpp på cirka 10 miljoner ton CO2e per år. Då ser man att flygresorna utgör en betydligt större del av fotavtrycket än vad man först kan tro. Dessutom är flygandet något man som privatperson/enskild individ väldigt lätt kan styra över.
    Ulrika
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.