Till senaste kommentaren

Klimatavtryck från naturbeteskött kontra viltkött

Många hävdar att  naturbeteskött (nöt), där djuren äter grödor från gården och går ute och betar har samma klimatavtryck som viltkött. Älgar och många andra djur som ger viltkött är ju också idisslare, och borde väl också fisa och rapa ut koldioxidekvivalenter? Men i  wwf:s köttguide ser jag att viltkött har grönt ljus för klimatpåverkan men naturbetesnötkött har rött. Varför är det så?

Kommentarer

  • Hej Lotta,

    Vår matexpert Anna Richert svarar: Nötkreatur har en relativt hög klimatpåverkan eftersom matsmältningen ger upphov till metan. Inlagring av kol i betesmarken är försumbar och eftersom djur som betar naturbetesmarker växer långsamt blir klimatpåverkan tyvärr högre än vad den är för andra nötkreatur. Viltkött har också en relativt hög klimatpåverkan men i det fallet har man räknat med att detta är ”naturligt” eftersom de vilda djuren ingår i ekosystemet. Därför får viltet grönt ljus inom klimat men inte naturbetesköttet. Detta är en värdering, men det stämmer som du säger, även viltets matsmältning ger upphov till klimatgaser. Det är som vanligt viktigt att inte bara titta på en miljöpåverkansfaktor (klimat), då naturbetesköttet bidrar till den biologiska mångfalden. Köttguiden visar detta rätt så väl.

    Tack för ditt engagemang.

    Vänligen Therese
    WWF

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.