Egen solenergi i Klimatkalkylatorn

Hej jag saknar möjlighet att ange att jag producerar min årsförbrukning i el med egna solceller.
När stoppar ni in den i er kalkylator?

Kommentarer

 • Hej Jan,

  Tack för din fråga, jag har framfört den till de ansvariga för Klimatkalkylatorn och återkommer till dig.
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Tack för det är ju en viktig parameter då mitt hus nära nog har nollförbrukning.
 • Hej,
  Det är en fråga som vi har fått allt oftare nu i takt med att allt fler börjar skaffa solpaneler för att täcka sin energianvändning. När Klimatkalkylatorn utvecklades var det ännu ganska ovanligt, och eftersom verktyget är framtagen för att spegla den breda allmänhetens klimatpåverkan så togs det inte med. Nu ser vi att det börjar bli dags att lägga till det valalternativet och det är därför prioriterat när vi gör nästa uppdatering. När det kommer att göras är tyvärr i nuläget inte bestämt.

  Tack för ditt engagemang och stöd!
  Mvh,
  Johan Söderblom, Sakkunnig Klimat & Energi/Expert WWF
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Svaret ovan är från 2018, nu 5 år senare finns fortfarande inte solpaneler med bland frågorna trots stor användning. Hur kommer det sig?
  Kerstin Bergqvist
 • Hej Kerstin,

  Stort tack för ditt engagemang i Klimatkalkylatorn.🌍 I kalkylatorn finns en fråga under punkten Boende som lyder: "Har ditt hushåll installerat solceller för elektricitet?" samt "hur stor andel av hushållets elanvändning täcks av energi från de egna solcellerna?". Upplever du att något mer saknas kring solceller? Vi tar varmt emot om du har någon feedback och om hur vi kan förbättra kalkylatorn ännu mer. 

  Om du inte redan gjort det så är du varmt välkommen att beräkna din miljöpåverkan, här: Klimatkalkylatorn.💚
  Beatrice Insamling & Givarservice
 • Varför använder inte världen solenergi till 100 procent om den är så tillgänglig?
  Mustafa Sachit
 • Hej Mustafa,

  Tack för din fråga.🌞

  Sett till mängden solenergi som når jorden varje år kan vi täcka världens energibehov och mer därtill, se bilden nedan som jag tycker ger bra visualisering och perspektiv (källa: K. Mertens: Photovoltaics - Fundamentals, Technology, and Practice, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2018)


  Även om vi inte kan omvandla all denna energi till elektricitet eller värme (idag ca 20%), räcker det. Solenergi är dock (liksom vindenergi) en starkt väderberoende (s.k. ”variabel” eller ”intermittent”) energikälla, vilket helt enkelt innebär att solen behöver lysa för att vi ska kunna utnyttja energin.

  Det allra lättaste och billigaste sättet att tillvarata solens strålar är när energibehovet sammanfaller med solinstrålningen. På natten, när det är kraftigt molnigt eller då solen står väldigt lågt under längre perioder (t.ex. i Sverige på vintern) räcker inte solens energi för att täcka de behov som finns just då. Då behövs energilagring på dygns-, vecko- eller säsongsbasis, i form av t.ex. batterier, elektrobränslen såsom vätgas, eller vattenmagasin/pumpkraft. Hur stor andel av årsbehovet som solenergin kan täcka och hur mycket och vilken typ av lagring som krävs beror på var på jorden vi befinner oss. Runt ekvatorn räcker det med dygns/veckolagring av solenergi, medan det på Sveriges breddgrader skulle behöva lagras från sommar till vinter, t.ex.  I elsystemet (berör alltså solel, inte solvärme) behövs också exempelvis s.k. ”reglerkraft” (främst vattenkraft) som snabbt kan sättas på och stängas av, samt svängmassa och/eller frekvensstyrning i kraftsystemet som stabiliserar frekvens och spänning under årets alla timmar. Dessa nyttor skulle behöva tillföras/ersättas i ett system med 100% solenergi.

  Kort sagt skulle vi kunna försörja världens energibehov med enbart solenergi, men det behövs lagring och potentialen och utmaningarna för elsystemet varierar beroende på plats på jorden.
  Tack för ditt engagemang för hållbar energi och en levande planet!🌍

  Med vänlig hälsning, Maja Wennerberg Fåhraeus
  Sakkunnig energifrågor

  WWF

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.