Lax

Hej!

Jag har en fråga angående lax.Skulle ni säga att det är bäst att köpa kravmärkt odlad lax (Coop) eller lax som marknadsförs som vildfångad i Kalix? Motivera gärna svaret. Och hur är det med vildfångad fjällröding? Den ser ut som att den saknas något i er fiskguide om den. Mvh IdaKommentarer

 • Hej Ida,

  Vår expert på Fiskguiden Karin Glaumann har svarat dig:

  "Både KRAV och ASC-märkt lax har grönt ljus i Fiskguiden. Den vilda laxen hotas starkt av vattenkraften. Den är en vandrande art som när den ska leka går upp i rinnande vatten och fastnar nedanför kraftverkens turbiner då det inte finns någon vandringsväg förbi dessa. Blockeringarna från dammarna gör att man inte kan fiska vild lax på ett hållbart sätt. I många älvar är laxstammarna fortfarande svaga men det finns ett fåtal undantag, bland annat Torne älv och Kalixälven.

  Det fiskas idag på både vild och kompensationsutsatt lax. Eftersom det i handeln är svårt att särskilja vilken älv som laxen kommit från samt om den kommer från ett vilt laxbestånd eller är kompensationsutsatt så anser vi att man bör vara försiktig med att konsumera lax från Östersjön och övriga nordostatlanten. Den odlade laxen har andra utmaningar kopplat till sig som näringsläckage och rymningar men är den certifierad så innebär det att odlare måste vidta åtgärder för att minimera dessa effekter på den omgivande miljön.

  Vad gäller fjällröding har den generellt rött ljus i Fiskguiden, se Fiskguiden - fjällröding. Dock kan det finnas hållbara bestånd lokalt i vissa sjöar. Fiskekonsulenter som arbetar på Länsstyrelsen kan ge mer information om hur det ser ut i olika delar av Sverige".

  Tack för ditt engagemang!🌎🐟
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Nu har det kommit en ny Fiskguide och då finns det ingen lax som fått grönt ljus. Är det alltså inte ok längre att köpa odlad lax som är ASC certifierad el KRAV- märkt? Går det inte att lita på de certifieringarna längre? Mvh Eva
 • Hej Eva,

  WWFs rekommendation är första hand att följa Fiskguidens råd och välja arter som hamnar på grönt ljus. Om det saknas alternativ på grönt ljus - välj då miljömärkt sjömat (ASC, MSC och KRAV). Certifierade produkter är spårbara och certifieringssystemen jobbar för att utveckla ett mer hållbart fiske och vattenbruk. De minskar även risken för att olagligt fångad fisk och skaldjur kommer in i leveranskedjan.

  WWFs Fiskguiden och våra rekommendationer för fisk och skaldjur bygger på WWFs egna hållbarhetsbedömningar av sjömat. Det som nu förändras är att vi inte längre automatiskt kan säga att dessa certifieringar är garantin för ett hållbart fiske och/eller vattenbruk, och att alla MSC- och KRAV-certifierade fisken och/eller ASC-, och KRAV-certifierade vattenbruk uppfyller kraven för kriterierna som ligger till grund för WWFs gröna trafikljus.

  Det här är ingen stor förändring i sak, oftast är certifieringarna ett bättre val än liknande fisk eller skaldjur utan märkning. Men vi gör en tydligare uppdelning mellan WWFs egen utvärdering som ligger till grund för trafikljusen i Fiskguiden och sjömatsprodukter som är MSC, ASC eller KRAV-certifierade, och det går alltid att dubbelkolla en certifierad sjömatsprodukt med WWFs rekommendationer. Om samma fiske/vattenbruk får rött enligt WWFs bedömning så kommer certifikatet troligen inte innebära att denna produkt är riktigt hållbar. Detta gäller till exempel för många bottentrålade arter, exempelvis nordhavsräkan.

  Tack för ditt engagemang!🌎
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.