Licensjakt på Varg

Hej! Har letat på hemsidan men inte kunnat hitta något alls om följande:
Jag tog för givet att WWF hade överklagat 2018 års licensjakt på varg men fick reda på att så inte var fallet. Min fråga blir då VARFÖR? Hörde också att den nya ordföranden skyllt på att det är ett politiskt beslut att vi skall ha licensjakt på varg så därför har WWF inte överklagat - stämmer verkligen detta påstående? Hoppas inte det för då skulle ju inte WWF kunna engagera sig för det som nu hotar t ex i Selous nationalpark - för det är ju också ett politiskt beslut som landets ledare tagit och som hotar hela nationalparken
Eva Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Eva!

  WWF överklagade tillsammans med andra organisationer licensjaktbeslutet 2010 och fortsatte med det fram till att det kom en dom från högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen. Domen kom i december 2016 och den anger att de regler som finns i Art- och habitatdirektivet ska följas när beslut om vargjakt fattas. Den frågan har WWF drivit i många år men för att både förvaltningsarbetet och jakten ska vara långsiktig, förutsägbar och tydlig krävs lagändringar och de frågorna arbetar vi med nu. WWF följer de beslut som riksdag, regering och myndigheter fattar. Om vi tycker att beslutet är fel så går det att överklaga det och få det prövat i domstol eller att påverka politikerna att fatta beslut om ändringar i lagstiftningen. WWF arbetar vidare både med vargfrågan och Selous både vad gäller de juridiska bitarna och politisk påverkan.

  Therese Givarservice
 • Tack för ditt svar men har då WWF överklagat licensjakten på varg? Jag hoppas det eftersom bl a vargen är ett fridlyst djur och det måste ju vara ett allvarligt fel när de styrande kan tillåta licensjakt på just ett FRIDLYST DJUR. Det är ju då som WWF verkligen måste agera - måste vara djurens röst. Vi behöver ett starkt WWF som inte låter sig tystas bara för man har tagit ett beslut i riksdagen som ju är helt fel. De mindre bevarandeorganisationerna som överklagar måste ha med sig WWF tycker jag. WWF i Norge satte ju sig emot jakten på varg där. Jakten blev ju tyvärr inte avhyst men de fick ner antalet vargar som skulle skjutas har jag för mig. WWF måste stå på barrikaderna när regeringar försöker utrota djur - för vad skall vi annars med WWF till.

  Hälsningar
  Eva Nilsson
  Eva Nilsson
 • Hej Eva!

  Vi arbetar hårt för att vargen ska finnas kvar i Sverige. Det kräver dock ett långsiktigt och uthålligt arbete och vi arbetar för att få en lagstiftning och förvaltning som är det. Det är den inte idag och exempelvis förvaltningsplanerna är bara på fem år i taget och den nuvarande går ut 2019 och därefter vet vi inte vad som kommer. WWF anser att vi inte kan ha en sådan kortsiktig förvaltning utan vill ha en mycket längre tidshorisont! Varken vi eller Naturskyddsföreningen har överklagat årets vargjakt. Istället har Naturskyddsföreningens länsförbund gjort det och överklagandena är mycket bra skrivna och gör att domstolarna nu efter Högsta förvaltningsdomstolens dom prövar om vargjaktsbesluten följer lagstiftningen. Domstolarna påverkas inte av vem som skriver överklagan under utan tittar bara på sakinnehållet, vad som står i överklagan. Vi fortsätter vårt arbete med att påverka politikerna att göra om lagstiftningen så att vi får en långsiktig plan för vargen i Sverige.
  Therese Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.