Matens klimatpåverkan?

Hur mycket behöver matens klimatpåverkan minska?

Kommentarer

  • Maten är ett område där vi enkelt kan göra skillnad. I Sverige står maten för 30 procent av hushållens klimatpåverkan – mer än vad hushållen släpper ut genom inrikes transporter med bil, buss, flyg och tåg. Vi behöver minska klimatpåverkan från mat med två tredjedelar för att det ska vara hållbart. Vi behöver ta mer av våra proteiner från växtriket, till exempel i form av baljväxter och drastiskt minska på köttet.🌍

    Läs mer om hållbara matvanor HÄR 🌍

    WWF har utformat guider för att underlätta att äta bra och planetvänligt:
    Elin Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.