Metangas

När klimatet ändras och blir varmare smälter ju frosten på tundran. När det sker kommer då den metangas som finns lagrad där att sippra ut och i så fall vilka konsekvenser får det för naturen?

WWF

Kommentarer

 • Hej!

  Metan är en kraftfull så kallad klimatgas som påverkar uppvärmingen av jorden.

  I Arktis finns stora mängder metan infrusen i marken. När marken värms upp så frigörs metangasen.
  Vid upptiningen ruttnar även växtdelar och då frigörs ännu mer metan. Varmare luft smälter också de arktiska isarna så att större arealer blir isfria. Detta genererar i sin tur mer värme, eftersom mörkare vatten tar upp mer värme från solen än ett snörikt istäcke.

  Forskarna förutser att effekterna av klimatförändringen är och kommer att bli som störst i Arktis.

  Hälsningar Ola Jennersten
  Expert, biologisk mångfald

  Du kan läsa mer om metan och klimatförändringar HÄR.
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.