Minskning av biologisk mångfald

Varför minskar den biologiska mångfalden?

Kommentarer

 • På bara 52 år har vår värld förändrats kraftigt genom en explosionsartad ökning av den globala handeln, konsumtionen och befolkningstillväxten samt en snabb urbanisering. Dessa underliggande trender driver nu utarmningen av biologisk mångfald och naturresurser fortare än någonsin tidigare.

  De största direkta hoten mot den biologiska mångfalden är:
  1. Förlust av livsmiljöer – inte minst genom storskalig omvandling till jordbruksmark 
  2. Exploatering av arter, genom fiske, jordbruk och skogsbruk
  3. Klimatförändringar
  4. Invasiva arter
  5. Föroreningar

  Den största orsaken till att ekosystem och livsmiljöer idag försvinner är förändrad mark-, vatten- och havsanvändning. Det kan exempelvis bero på storskalig avskogning, följt av markomvandling, med syftet att skapa odlingsmark.

  Exploatering av arter genom ohållbar jakt och fiske långsamt ändrar förutsättningarna för hur hela skogar och hav fungerar. Även spridning av invasiva och främmande arter, utsläpp av föroreningar är sådant som kan förändra hela landskap och dess ekosystem och klimatförändringar är ökande hot.

  Läs gärna mer om Living Planet Report 2022 - HÄR !🌍

  HÄR har vi skrivit om hur vi kan lösa krisen!🌍
  Beatrice Insamling & Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.