MSC med rött ljus?

Jag undrar hur jag ska förstå Fiskguiden? När jag tex hittar msc-märkt Alaska Pollock, men jag tittar närmare ser jag att den är fiskad i Barents hav (rött ljus). Detta gällde väldigt många fisksorter i min lilla butik. Det var bara en förpackning som hade kombinationen asc och gult ljus. Kan jag lita på msc/asc-märkningen eller borde jag avstå pga rött ljus?

Kommentarer

 • Hej,

  All MSC, ASC och KRAV-certifierad fisk får automatiskt grönt ljus i Fiskguiden oavsett ursprung.🐟

  I vissa fiskevatten kan det finnas både certifierade fisken och konventionella vilket innebär att de kan ges olika färg i guiden och skapa förvirring.
  Det beror på att vi gör en samlad bedömning av fiskebestånd, fiskeredskapens påverkan och förvaltningen. I vissa vatten kan det finnas flera olika fiskebestånd av samma art, varför färgen kan skilja sig åt. Men även om certifierade och konventionella fisken fiskar på samma bestånd kan färgen bli olika eftersom det certifierade fisket kan ha andra krav vad gäller fiskeredskapets utformning eller har infört frivilliga regleringar vilket ger en mer positiv bedömning av förvaltningen.

  Fisken eller odlingar som är certifierade enligt de nämnda standarderna har investerat i mer skonsamma fiske eller odlingsmetoder och vidtagit åtgärder för att minska sin belastning på ekosystemet. Genom att lyfta fram dessa fisken/odlingar hoppas vi att fler ska vilja certifiera sig vilket kommer gynna våra hav. Ingen standard är dock perfekt, och vi har löpande dialog med alla dessa certifieringar för att rekommendera hur de kan stärka sin hållbarhetsprofil.

  Certifierade fisken eller odlingar som inte lever upp till kraven förlorar sin certifiering vilket nu exempelvis skett med makrillen och nordostatlanten. Detta innebär i praktiken att det kan bli en snabb färgförändring i guiden från grönt, till gult eller rött beroende på anledningen till varför certifieringen dragits in.

  Mvh,

  Karin Glaumann- WWF- Expert

  Läs gärna om HÄR om WWF och fiske 🌍🐟
  Elin Givarservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.