Till senaste kommentaren

Varför kan jag bara välja en sorts nötkött i Matkalkylatorn?

I Matkalkylatorn går det endast att välja en sorts nötkött trots att olika sorters kött har olika klimatpåverkan – varför?

Kommentarer

  • WWFs Matkalkylator är ett förenklat verktyg som är tänkt att ge vanliga intresserade konsumenter övergripande information om vilken mat som påverkar mycket, och vilken som påverkar mindre. Inom varje kategori finns ett visst spann beroende på ett flertal faktorer men verktyget använder medelvärden av dessa. Vår förhoppning är att det i framtiden finns öppna tillgängliga databaser som kan särskilja exempelvis olika typer av nötkött, var och hur olika typer av fisk har fiskats etc.

    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.