Nytt i LPR 2022?

Vad är nytt i Living Planet Report 2022?

Kommentarer

 • Living Planet Report (LPR) 2022 visar att storleken på världens populationer av ryggradsdjur, som fåglar, fiskar och däggdjur, i genomsnitt minskat med 69 % sedan 1970. Denna alarmerande statistik belyser den förödande förlusten av biologisk mångfald och kan användas för att förstå var bevarandet av arter behövs som mest.

  Medan tidigare LPR:er främst fokuserat på den biologiska mångfalden, fokuserar årets rapport på den ”dubbla nödsituationen”; minskning av biologisk mångfald och klimatkrisen och deras sammankopplingar.

  Nya kartläggningar ger en mer omfattande bild av hastigheten och omfattningen av förändringar i biologisk mångfald och klimat. Årets rapport innehåller nya riskkartor för biologisk mångfald som är framställts för IPCC Working Group 2-rapporten som publicerades i februari 2022. Rapporten utgick även från IUCN:s data från röda listan som förklarar sex viktiga hot – jordbruk, jakt och fångst, avverkning, föroreningar, invasiva arter och klimatförändringar – för att belysa ”threat hotspots” för ryggradsdjuren.

  Rapporten visar även på behovet av snabba och långtgående transformativa förändringar - d.v.s. omvälvande systemomfattande samhällsförändringar exempelvis i hur vi producerar och konsumerar, den teknik vi använder och våra ekonomiska och finansiella system. Och i grunden en förändring av normer och värderingar, i beslutsfattandet och i det dagliga livet.

  Framför allt är mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster helt avgörande för om vi ska kunna minska förlusten av biologisk mångfald. Vi måste minska fotavtrycket från produktion och konsumtion och påskynda en omställning inom sektorer med stor påverkan på den biologiska mångfalden, såsom jordbruk, skogsbruk, fiske och infrastruktur.

  Läs gärna mer om Living Planet Report 2022 - HÄR !🌍

  HÄR har vi skrivit om hur vi kan lösa krisen!🌍
  Beatrice Kommunikation
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.