Ökad Isbjörnspopulation?

Isbjörnspopulationen har ju ökat. Hur kan det komma sig om isen smälter och livsmiljöerna försvinner?

Kommentarer

  • Det stämmer att Internationella Naturvårdsunionens, IUCNs, Polar Bear Specialist Group nyligen kom med nya siffror – men det är samma basdata som tidigare. Det som skiljer är hur man räknar. De siffror IUCN använt tidigare ligger inom samma felmarginal (konfidensintervall) som de siffror man nu presenterar. Vi baserar oss på deras beräkningar att det finns någonstans mellan 22 000 och 31 000 isbjörnar. Man räknar med att stammen kommer att minska med 30 procent till år 2050 till följd av klimatförändringen. Idag är isbjörnen klassad som sårbar (vulnerable). Kolla gärna på IUCN red list för att läsa mer om hur IUCN klassar isbjörnen.

    Läs gärna mer om isbjörnar här. Du kan bli isbjörnsfadder här.🌎
    Elin Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.