Övergödning

Finns det någon mer anledning varför övergödning är dåligt bortsett från bottendöd och gifter?

Kommentarer

 • Hej Anna, här kommer svar från en av våra naturvårdsexperter:

  "De långlivade gifterna som DDT och PCB och dioxiner, kommer från tidigare användning av bekämpningsmedel och ämnen från sopförbränning och tillverkningsindustrin. Numer förbjudna att använda. Men även modern kemikalieanvändning innehåller ämnen som påverkar miljön negativt, som båtbottenfärger, brandsläckningsskum och avgaser från fossila bränslen. Skräp som dumpas i vattnet bidrar också.

  Övergödningen är kopplad till att för höga halter av näringsämnen (fosfor och kväve) läcker ut i vattnet. Den största källan har varit orenade utsläpp från avloppsvatten, både i Sverige och övriga länder runt Östersjön. Idag är det läckage från jordbruksmarker som påverkar övergödningen mest, eftersom lagstiftningen för avloppsvatten har skärpts och reningsverk byggts ut. Men avloppsvatten är fortfarande en bidragande faktor liksom avgaser från fossila bränslen som släpper ut kväve.

  Övergödningen leder till en ökning av alger som lever på kväve och fosfor. Ett alltför stort uttag av fisk (främst torsk) har gjort att algerna kan föröka sig ohämmat. När algerna dör förbrukar de syre och bidrar till syrebrist i havet, de faller till botten och bildar mattor som leder till att andra djur och växter inte kan överleva. Då uppstår bottendöd. För att hjälpa Östersjöns ekosystem att tillfriskna behöver läckaget av näringsämnen från land och luft minska och överfisket måste stoppas. WWF jobbar aktivt för att rädda Östersjön och andra hav i världen".

  Läs gärna mer på Hav & fiske . Du kan kan även läsa mer om övergödning här.
  Rebecka Givarservice
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.