Påverka beslutsfattare

Vad gör WWF kring Earth Hour för att påverka beslutsfattarna?

Kommentarer

  • WWF har satt som mål att vi i Sverige ska ha halverat vår köttkonsumtion och våra inköp till och med 2025. Det innebär en större press på våra beslutsfattare kring hur skolmaten ser ut, hur vi hanterar vårt avfall, samt hur informationen når allmänheten i hur man konkret kan förändra sin livsstil till att bli mer hållbar.

    Andra viktiga åtgärder är att sätta ett mål för att minska fotavtrycket av våra transportvanor, ökad export av klimattjänster, att regeringen satsar mer på miljöinnovation samt styr om finansiella investeringar till att bli klimatsmarta.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.