Läkemedel i Östersjön

Såg er reklam på TV, om att spola ner medicin.
Kan inte förstå hur den ska hamna i Östersjön ????
Det vi spolar ner i Nässjö där jag bor kan jag inte tänka mig att Nässjö Kommun skickar till kusten och dumpar.

Kommentarer

 • Hej Bengt,

  Tack för din fråga.🌎

  Miljön påverkas av nedspolad medicin, eftersom att reningsverken inte är byggda för att rena vattnet från läkemedel. När vattnet sedan släpps ut från reningsverken så påverkas djur och natur. Även om det inte är i direkt i Östersjön så är det i ens närliggande miljö där reningsverket släpper ut sitt vatten.

  Vattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp; ånga avdunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och snö. En del av vattnet tas upp av växternas rötter och avdunstar genom växterna. Resten tränger djupare ned och blir till grundvatten, som långsamt rör sig genom jordlagren och berggrunden för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen.

  Alla våra överblivna mediciner skall alltid lämnas in till ett apotek så de kan tas om hand på rätt sätt.

  Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!🌎

  Med vänlig hälsning Therese

  Therese Kommunikation
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.