Rapport om sånglärkan?

Arten sånglärka minskar oroväckande snabbt! En av anledningarna kan vara den moderna tekniken för balning av ensilage. I ensilage-balar har ungar och bon av arten sånglärka hittats. Naturligtvis kan detta drabba andra fågelarter. Jag anser detta vara oerhört viktigt att rapportera.

Kommentarer

 • Det är sant att sånglärkan minskar i södra och mellersta Sverige och här har säkerligen jordbruket en viktig roll.

  Jag har diskuterat frågan med Mats Willhelm Petters-son som under många år inventerat sånglärkor i Mellansverige. Sånglärkorna är markbyggare som häckar på åkermark. Ungarna blir flygfärdiga under andra delen av juni varför de lätt blir offer för all slags markarbete inom jordbruket. I dag skördar man vallar redan i slutet av maj varför inslaget av lärk-ungar i storbalarna inte kan ignoreras.

  I en rapport från lärkforskare till Naturvårdsverket rekommenderar författarna att vallskörden ska senare-läggas till efter mitten av juni för att ungarna ska hinna bli flygfärdiga. Vid annan markbearbetning i exempelvis sädesfält kan man avsätta så kallade lärkytor, där man inte bearbetar under perioden maj-juni. Lärkorna behöver vara ostörda i cirka sex veckor för att få ut sina ungar.

  Hälsningar Ola Jennersten
  Expert, biologisk mångfald

  Therese Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.