Till senaste kommentaren

Kan man köpa upp regnskog för att skydda den?

Hej!

-Jag undrar om ni brukar köpa upp regnskog i syfte att skydda regnskogen och djur som lever där, eller är detta inte möjligt?

 • kan jag som privatperson köpa upp en andel regnskog eller annan skog (t.ex. i Sverige) i syfte att skydda den? Eller måste detta göras via er eller andra organisationer? Om det är möjligt, har ni tips på vem jag kan vända mig till isåfall?

-Är det möjligt att köpa "vanlig" mark och omvandla detta till skog som privatperson, eller måste man ha särskilt tillstånd för att göra detta?

-Har ni några andra ideer vad man kan göra som privatperson för att förhindra att mark/regnskog köps upp av stora företag (t.ex. coca cola osv) som sedan förstör marken/regnskogen?

 • Varför planterar man inte mer skog med avseende på klimatförändringarna? Eller har ni märkt något trendbrott som visar att organisationer/folk faktiskt börjat plantera mer skog?

Tack på förhand för svar!

God Jul!

Astrid

Kommentarer

 • Hej Astrid,

  Här kommer svar på dina frågor från Olle Forshed, vår expert på tropiska skogar.

  -Jag undrar om ni brukar köpa upp regnskog i syfte att skydda regnskogen och djur som lever där, eller är detta inte möjligt? Kan jag som privatperson köpa upp en andel regnskog eller annan skog (t.ex. i Sverige) i syfte att skydda den? Eller måste detta göras via er eller andra organisationer? Om det är möjligt, har ni tips på vem jag kan vända mig till i så fall?

  Under 80-talet var det väldigt populärt att samla in pengar och försöka köpa upp regnskog för att den skulle slippa avverkning och skövling. Denna metod har visats sig ganska svår att hantera och tämligen ineffektiv i att skydda större områden från att förstöras. Att köpa skog är ju otroligt dyrt och även i många länder så är det här med att äga en skog inte samma sak som här i Sverige. Så det blev ofta efterföljande komplicerade konflikter. Köper man skog så tar man på sig ett ansvar för de människor och djur som lever där, vilket inte alltid är lätt att hantera. Det finns tragiska exempel där rika Hollywoodstjärnor har köpt upp regnskogsmark, för att rädda den men för att sedan köra bort lokalbefolkningar, folk som alltid har bott i dessa områden. Sådant agerande skapar ju konflikter och de har tvingats att dra på sig vakter och annan otäckt för att skydda ”sin” skog. Det blir väldigt lätt ett konstig kolonialt förhållande när rika länder ska köpa upp fattiga länders naturresurser, inte alltid så lyckat.

  I slutet på 80-talet och i början av 90-talet så övergav WWF strategin att direkt köpa in och äga skog till förmån för andra typer av skydd, dvs mer effektiva insatser i att skydda större områden och dessutom involvera de som redan lever där, tex lokal- och ursprungsbefolkningar. Här handlar det om att tex se till att stödja speciella områden att bli nationalparker eller att befolkningen i området själva ska få ta del av sin skog och sköta den uthålligt. På detta sätt kommer man åt två saker, för det första är det enklare och billigare att komma åt större områden, istället för att typ köpa in mark i storleksordningen några tusen hektar pratar vi här skydd och förvaltningsområden på 100 000 tals hektar. Man involverar också de som lever här så att de på bästa sätt kan ta del av sin närmiljö och känna ett eget ansvar för detta. Att själv kunna se sina möjligheter och förstå sin närmiljö är ofta en mkt bra förvaltnings- och skyddsstrategi.

  WWF köper idag i praktiken inte in skog för att skydda den utan vi jobbar på det sätt som jag beskriver ovan, något undantag kan kanske finnas. Andra organisationer arbetar dock på det sättet fortfarande och jag tror du får några svar bara du googlar. Ett exempel är organisationen Rädda regnskog.

  Om du som privatperson vill köpa in och äga skog i något regnskogsland så kan det fungera i vissa länder och i vissa inte. Du kan då börja med att tex kontakta respektive lands ambassad här i Sverige för att få guidning i hur du gör markinvesteringar i det landet.

  -Är det möjligt att köpa "vanlig" mark och omvandla detta till skog som privatperson, eller måste man ha särskilt tillstånd för att göra detta?

  Vad är vanlig mark? Den mesta marken i Sverige är ju tex skogsmark… Det är fullt möjligt att tex köpa in en skog och avsätta den helt för fri utveckling i Sverige. Övergiven jordbruksmark tex åkrar och så kan ha vissa anmälningskrav.
  Globalt varierar detta oerhört. Om du tex i Malaysia vill investera i ett område som är avsatt för skogsbruk så kommer det också att vara krav på att skogen brukas. Liknande gäller även skogar i Ryssland och många andra länder. I flertalet länder kan man inte heller äga skogen utan man köper endast brukningsrätten i tex 50 eller 100 år.

  -Har ni några andra ideer vad man kan göra som privatperson för att förhindra att mark/regnskog köps upp av stora företag (t.ex. coca cola osv) som sedan förstör marken/regnskogen?

  Allt från att stödja att områden skyddas i form av naturreservat eller liknande eller att lokalbefolkningen ges utbildning i att bruka sin skog långsiktigt hållbart, tror jag är det effektivaste idag. Som konsument här i Sverige bör du tex endast köpa skogsprodukter märkta med FSC, som står för ansvarsfullt brukade skogar. Liknande märkningar finns för tex kakao, palmolja eller annat som tar den gamla regnskogens plats. Stödjer man dessa certifieringar hjälper man till att skogarna och marken brukas utan att förstöras.

  -Varför planterar man inte mer skog med avseende på klimatförändringarna? Eller har ni märkt något trendbrott som visar att organisationer/folk faktiskt börjat plantera mer skog?

  Det finns massor av planteringar som har som syfte att bidra till minskade klimatförändringar, tex i Kina. Problemet är dock att en naturlig skog håller så mycket mer kol och biodiversitet än en planterad. Och de naturliga skogarna försvinner i en rasande takt. Så vill man på effektivaste sätt jobba för en klimatstabilisering så gäller det att bevara de naturliga skogarna och dess ekosystem.

  Med vänliga hälsningar,
  Olle Forshed

 • can I buy some forest please? I want to so bad please help me out!!!
 • Hej Tuva,

  Läs gärna mer här om att rädda regnskogen.

  Just nu kan man även bli Regnskogsfadder.

  Tack för ditt engagemang!🌎
  Rebecka Givarservice
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.