Till senaste kommentaren

Rekommenderar ni att äta de mindre koldioxidintensiva köttslagen?

Matkalkylatorn visar ju att olika köttsorter släpper ut markant olika mängder växthusgaser? Rekommenderar ni att äta de mindre koldioxidintensiva köttslagen?

Kommentarer

  • Finessen med Matkalkylatorn är att man är fri att skapa sina måltider inom ramen för en klimatbudget. Med Matkalkylatorn blir det synligt att vissa råvaror har större klimatpåverkan – då kan man använda mindre mängder av dessa. Vi väljer ändå att lyfta fram naturbetesköttet trots att nötkött är det mest klimatbelastande, eftersom naturbetesköttet har så stora mervärden för den biologiska mångfalden.

     

    Therese Givarservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.