Söt och saltvatten.

Hej!

Jag undrar lite om hanteringen av söt och saltvatten.

1. I Los Angeles och San Francisco t.ex, när man har renat avloppsvattnet så släpper man ut det långt ut i havet via ett rör. Varför släpper man ut sötvatten i havet som är saltvatten? Är det inte bättre att släppa ut det i sjöar, etc, på landsidan istället så man kan återvinna det igen, och igen, osv....

2: Borde man inte ha kommit ganska långt med forskningen att omvandla saltvatten till sötvatten nu? Man kan göra det redan idag, men det är visst dyrt och kräver mycket energi. Det skulle lösa en stor del av världens problem med vattenbrist för mänsklig konsumtion, mm.

Kommentarer

 • Hej Johan

  Se gedigna svar från våra marina experter:

  "Även i Sverige görs detta. Exempelvis har flera miljoner människor sin dricksvattentäkt i Mälaren, Stockholm med många kranskommuner samt många Mälardalskommuner och enskilda brunnar vid Mälaren.
  Jag skulle tro att skälet till att inte renat avloppsvatten går tillbaka till Mälaren är flera:
  • Det är långt från reningsverken som ligger utspridda, att leda tillbaka vattnet till källan
  • Det är även annat vatten som hanteras i reningsverken, dagvatten från orenade brunnar till exempel
  • Vid kraftiga regn breddas vattnet ut orenat vilket skulle förorena källan
  • Just den sista punkten – risken för att föroreningar går tillbaka till dricksvattentäkten är nog tillsammans med den första, huvudskäl
  Men det finns numer bra avsaltningsanläggningar och det finns även exempel på där det renade vattnet återanvänds. När jag besökte Möja i förra veckan fick vi se ett sånt exempel. Det pågår även såna tankar på Sandhamn. KTH är involverade med forskning och teknik. I skärgården kommer detta att växa framöver, är min gissning. Dels på grund av att färskvatten är en bristvara, dels på grund av ökade miljökrav för enskilda avlopp. Men det är en energikrävande lösning. Trots det är Möjaborna mycket nöjda och deras utsläpp till Östersjön har minskat rejält sedan de skapade en gemensam lösning för sitt avlopp.

  Sen ska vi komma ihåg att dricksvatten inte varit ett problem i Sverige, vi har levt i tron att det finns överflöd och aldrig behövt spara. Det är först på senare år som den frågan kommit att bli aktuell. Och då är infrastrukturen inte byggd för ett kretsloppstänk, utan för en linjär lösning.

  Numer diskuteras även det märkliga i att använda renat vatten till att spola toaletterna – så säkerligen kan det dyka upp ny teknik som förhoppningsvis är hållbar"

  "Förr i tiden ansåg man att utspädning var ett bra sätt att bli av med föroreningar (dillution is the solution to pollution) och att ett långt rör ut i det ”oändliga” havet var den optimala lösningen. Fortfarande tillämpas detta tankesätt. Ofta är sötvattensförekomsterna betydligt mindre men visst släpps mycket utsläpp ut världen runt. Lösningar för att helt återanvända avloppsvatten börjar dock komma, ofta i form av bevattningsvatten i jordbruket och i Hammarby Sjöstad gör man till och med öl av det. Du har helt rätt i att man måste hushålla med våra vattenresurser på ett helt nytt sätt i framtiden för att klara våra behov. Avsaltning blir säkert en del av lösningen men är fortfarande ganska energikrävande."

  Här är även en länk till projektet i skärgården https://kthexecutiveschool.se/2018/11/30/de-vill-anvanda-vatten-tva-ganger/

  Tack för ditt engagemang.

  Mvh Therese
  Therese Givarservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.