Svensk tryffel?

I TV-utbudet är det i dag en hel del matlagningsprogram. En ingrediens som ofta används är tryffel som jag förstått är en svamp. Vanligtvis säger de att tryffeln kommer från Frankrike eller Italien, men finns det tryffel i Sverige och så fall i vilka delar av landet?

WWF

Kommentarer

  • Tryffel är ett samlingsnamn för många svamparter som lever och producerar fruktkroppar under jorden. Det är markägaren som har äganderätt till tryfflarna eftersom de är underjordiska och de hittas med tränade hundar eller grisar – tryffelsvin. Sporerna sprids med djur som kan lukta sig till och gräva fram fruktkropparna. Som många andra svampar har den ”rötter”, mykorrhiza, som står i förbindelse med värdarter, för tryfflarna ofta ädellövträd som bok, ek och hassel. Tryfflar är omtyckta matsvampar tack vare sin goda smak och arom. I Sverige finns det cirka 65 arter och en av dessa, den svarta tryffeln – bourgogne- eller sommartryffel, finns i större delen av Europa bland annat på Gotland och Öland som är dess nordligaste växtplats. I dag odlas den svarta tryffeln på många ställen på Gotland. Italien, Frankrike, Kroatien är viktiga länder för de mest attraktiva tryffelarterna.

    Hälsningar Ola Jennersten
    Expert, Biologisk mångfald

    Elin Givarservice
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.